Skip links

VAPRO Operator Magazine


VAPRO Operator is een vakblad dat door VAPRO wordt uitgegeven. Naast een papieren versie, verschijnt het magazine ook digitaal. De papieren versie valt 2x per jaar op de mat, de opmaak wordt door Arxx verzorgd. Het magazine is eind 2017 helemaal opgefrist.

Return to top of page