Skip links

Gepersonaliseerde én digitale actie voor Clearing House Apothekers

Clearing House Apothekers is een intermediair tussen apothekers en zorgverzekeraars. De diensten van deze organisatie vullen elkaar mooi aan en wie dienst A afneemt, kan naadloos uitbreiden met B. Om apotheken, apotheekhoudende huisartsen en hulpmiddelenleveranciers ervan te overtuigen dat ze moeten overstappen van de ene naar de andere dienst om meer rendement uit hun declaraties te halen, ontwikkelde Arxx een digitale actie met een gepersonaliseerde infographic. Klanten van Clearing House Apothekers zagen hierdoor hoe ze met de dienst ‘Opstellen Declaraties’ meer uit hun declaraties kunnen halen. Een geslaagde actie!

Return to top of page